persoonlijke begeleiding

 

Health & Defense

Individuele begeleiding


Wij bieden begeleiding op maat die gericht is op het bevorderen of behoud van zelfredzaamheid en participatie, zodat de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven functioneren. Wij begeleiden de cliënt middels lichamelijk, cognitief en psychisch uitdagende trainingen om er voor te zorgen dat de cliënt kan participeren in de maatschappij.

Aangezien de cliënten vaak verbaal niet sterk genoeg zijn om hun problematiek te herkennen en/of te verwoorden, werken we middels kickboks gerelateerde oefeningen waarbij de problematiek naar voren komt en aan oplossingen gewerkt wordt. Dit gebeurt door ervaringsleren maar ook het bespreken van wat er gebeurt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en NLP.

Door middel van de fysieke oefeningen reguleren wij de woede/spanning van de cliënt op een gecontroleerde wijze in een gecontroleerde omgeving. Hierdoor creëren we ruimte en herstellen we het beperkte of afwezige vermogen tot zelfregie van de cliënt, waardoor deze weer meer regie over het eigen leven kan krijgen.

Onze begeleiding dient in alle gevallen antwoord te geven op de ondersteuningsvraag van de cliënt. We werken met concrete meetbare doelen om aantoonbaar resultaat te boeken.